• Magdalena Raszkiewicz – dyrektor, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • Marcin Brzozowski – wicedyrektor, nauczyciel matematyki
 • Anna Moczulska – pedagog szkolny, pedagog specjalny, terapeuta, diagnosta
 • Katarzyna Kolasińska – psycholog szkolny, terapeuta, diagnosta
 • Marlena Pasikowska – logopeda
 • Marta Janicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli matematyki z logiką
 • Agnieszka Chodór – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel plastyki, nauczyciel techniki
 • Natalia Igła – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel kodowania i edukacji informatycznej
 • Angelika Aleksandrowicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Marta Pasterska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Joanna Krupa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Magdalena Weber – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Anna Jaskólska – nauczyciel j. angielskiego
 • Agata Hewelt – nauczyciel j. angielskiego
 • Beata Rysiewska – nauczyciel j. angielskiego
 • Alicja Gołaszewska – nauczyciel j. angielskiego
 • Izabela Sadowska – nauczyciel j. angielskiego
 • Agnieszka Jarzyna – nauczyciel j. angielskiego, nauczyciel j. hiszpańskiego
 • Agnieszka Ciechorska – nauczyciel j. hiszpańskiego
 • Hanna Grewling Murawska – nauczyciel j. francuskiego
 • Ewelina Barszczewska – nauczyciel j. polskiego, nauczyciel etyki
 • Maria Rochowiak – nauczyciel j. polskiego
 • Dorota Salińska – nauczyciel j. polskiego
 • Beata Smardzewska – nauczyciel matematyki
 • Mikołaj Linowski – nauczyciel biologii, nauczyciel geografii, nauczyciel przyrody, nauczyciel wychowania fizycznego, edukator Science
 • Anna Kużel – nauczyciel chemii
 • Małgorzata Hawełko – nauczyciel historii, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa
 • Krzysztof Jaroszewski – nauczyciel fizyki, nauczyciel informatyki
 • Piotr Kucharek – nauczyciel wychowania fizycznego, edukator i trener Self&Safe Education
 • Olena Gajdychuk – nauczyciel muzyki i edukacji muzycznej
 • Azeezat Alidu – native speaker – j. angielski
 • Dorota Giza-Barczykowska – edukator zajęć Odkrywam Świat
 • Kamila Małkiewicz – edukator zajęć Młody Ekonomista
 • Marta Luck – sekretarz
 • Zofia Froncz – pracownik administracyjny
 • Małgorzata Trepow – pracownik administracyjny
 • Monika Kosińska – pracownik administracyjny
 • Tatiana Potarzyńska – pracownik administracyjny
pl_PLPL