• Magdalena Raszkiewicz – dyrektor
 • Marietta Żubkowska – wicedyrektor, nauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca gr. 0
 • Martyna Bołtuć – nauczyciel edukacji przedszkolnej, lektor j. angielskiego, wychowawca
  gr. 6-latków
 • Żaneta Przeździęk – nauczyciel edukacji przedszkolnej, edukator zajęć chemiczno-przyrodniczych Odkrywam Świat, wychowawca gr. 5-latków
 • Natalia Reich – nauczyciel edukacji przedszkolnej, edukator zajęć Bajkoterapia, wychowawca
  gr. 4-latków
 • Dorota Giza-Barczykowska – nauczyciel edukacji przedszkolnej, edukator zajęć chemiczno-przyrodniczych Odkrywam Świat, wychowawca gr. 3-latków
 • Angelika Aleksandrowicz – lektor j. angielskiego gr. 6-latków
 • Karen Kaszyńska – native speaker, lektor j. angielskiego gr. 6-latków i 4-latków
 • Ewelina Uszyńska – koordynator nauczania anglojęzycznego w przedszkolu,
  lektor j. angielskiego gr. 5-latków
 • Anna Moczulska – pedagog, edukator zajęć Emocje Przedszkola
 • Katarzyna Kolasińska – psycholog, edukator zajęć Emocje Przedszkola
 • Agnieszka Jarzyna – lektor j. hiszpańskiego
 • Piotr Kucharek – nauczyciel wychowania fizycznego, zajęcia gimnastyczne z elementami Krav Magi
 • Jakub Mówka – nauczyciel muzyki, zajęcia rytmiczne
 • Robert Kaniewski – zajęcia lego, robotyka
 • Nadia Kuhn – zajęcia jogi
 • Marta Parfieniuk-Białowicz – logopeda
 • Mateusz Witos – religia
 • Sylwia Kokowicz – asystentka
 • Agata Wiatr – asystentka
 • Ilona Popławska – asystentka
 • Patrycja Kwiatkowska – asystentka
 • Justyna Peliwo – asystentka
 • Marta Luck – sekretarz
 • Bożena Konieczka – pracownik administracyjny
 • Monika Kosińska – pracownik administracyjny
pl_PLPL