Dwie nasze uczennice – Maria Charlińska i Edyta Szymańska zostały stypendystkami projektu “Prymus Pomorza i Kujaw II” na rok szkolny 2023/2024. Stypendium organizuje Departament Edukacji – Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Zasady przyznawania stypendiów „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny  2020/2021 – IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Projekt kierowany jest do uczniów, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości i są laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad. Marszałkowskie stypendia (w wysokości od 200 do 500 złotych miesięcznie) otrzymają uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów, techników i szkół branżowych.

Obydwu dziewczynom gratulujemy!

Kategorie: AKTUALNOŚCI