RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem danych osobowych jest JAR RENTAL Sp. z o.o., ul. Forteczna 8, 87-100 Toruń, NIP 9562310360, REGON 360778568

Jeżeli chce Pani/Pan zasięgnąć informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: szkolamotyli@gmail.com

Pozyskiwane od Państwa dane są wykorzystywane w celu dokumentowania pracy placówki i będą przetwarzane w celu opieki nad dzieckiem. Podstawą do przetwarzania danych osobowych (rodzice, dziecko) jest art.6 ust.1 lit.b oraz art.9 ust.2 lit.c RODO.

Dane (rodziców, dziecka) nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Nie są również przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich. 

Przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy ma Pana/Pani prawo do: 

  1. dostępu do swoich oraz dziecka danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
  3. przenoszenia danych, 
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są pobrane dobrowolnie.

Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości podpisania umowy. 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.