Logo Szkoły Językowej Butterfly

JĘZYKOWA SZKOŁA PODSTAWOWA

Dzieci na placu zabaw Szkoły Językowej Butterfly
INFORMACJE

o szkole podstawowej

Naszym nadrzędnym celem jest propagowanie idei
otwartości , co skutecznie i z sukcesami robimy od 13 lat.
Dzięki wieloletniej praktyce w nauczaniu języków obcych
wypracowaliśmy autorskie programy nauczania języka
angielskiego oraz języka hiszpańskiego, a nasza oferta jest sukcesywnie wzbogacana o kolejne języki. Uczymy również języka francuskiego!

Stosujemy cały wachlarz innowacyjnych metod i technik, a języki obce są czymś więcej niż tylko przedmiotem w planie lekcji – stanowią narzędzie do zdobywania wiedzy i umiejętności z innych przedmiotów.

W swojej idei odnosimy się z szacunkiem do tradycji, ale jesteśmy też otwarci na nowe technologie i trendy. Wspieramy myślenie międzydziedzinowe, wszechstronność i kreatywność uczniów, stwarzamy warunki do realizowania pasji i zainteresowań.

BUTTERFLY

dlaczego my?

Bierzemy udział w licznych konkursach i zawodach przedmiotowych. Na swoim koncie mamy liczne tytuły laureatów, wielu naszych podopiecznych było lub jest stypendystami Prezydenta Miasta Torunia, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub MEiN.

W pozytywnym aspekcie skracamy dystans między nauczycielem i uczniem, starając się budować atmosferę wzajemnego zaufania oraz dialogu. Uczymy krytycznego myślenia i wolności od kwestii ideologicznych.

Uczestniczymy w wymianach i projektach międzynarodowych młodzieży, dzięki czemu nasi uczniowie mają możliwość poznawania nowych kultur przy jednoczesnym trenowaniu umiejętności językowych.

Dzieci w klasie Szkoły Językowej Butterfly
Dzieci na sali gimnastycznej Szkoły Językowej Butterfly
SZKOŁA PODSTAWOWA BUTTERFLY

jak działamy

Opiekę nad dziećmi sprawujemy od godziny 7.00 do 17.00. Obowiązkowe zajęcia odbywają się między 8.00 a 14.45 lub 15.30. Pozostały czas to dodatkowe zajęcia sportowekółka zainteresowańplastycznetaneczneinformatycznemuzyczne.

Każda nasza sala wyposażona jest w tablicę interaktywną, z której bardzo intensywnie korzystamy.

Uczniowie wymagający wsparcia w zakresie integracji
sensorycznej
mają możliwość skorzystania ze specjalnego sprzętu podczas zajęć ruchowych.

CO OFERUJEMY

oferta

Nasza oferta edukacyjna została starannie opracowana, aby zapewnić uczniom pełen zakres edukacji, który rozwija ich umiejętności językowe, poznawcze i społeczne. Stawia również duży nacisk na rozwój umiejętności miękkich, takich jak kreatywność, współpraca, rozwiązywanie problemów, samodyscyplina, a także umiejętności samozachowawczych. Jako jedyni mamy w ofercie zajęcia SELF and SAFE!

Na tle innych placówek niepublicznych wyróżniamy się
szczególnym naciskiem na komunikację, zarówno w języku ojczystym, jak i w językach obcych. Wykwalifikowani członkowie kadry motywują uczniów do podnoszenia swoich kompetencji komunikacyjnych zarówno podczas lekcji, przerw, posiłków i wycieczek w wielu językach.

Dzieci w trakcie zajęć w Szkole Językowej Butterfly
Rozwiń/zwiń listę wszystkich przedmiotów
Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia z języka angielskiego
Zajęcia z języka hiszpańskiego
Zajęcia z języka polskiego
Zajęcia z nauki pływania
Matematyka z logiką
Matematyka interaktywna „Matlandia”
Zajęcia „Młody ekonomista”
Zajęcia „Młody przedsiębiorca”
Edukacja przez doświadczenie „Odkrywam świat”
Zajęcia „Science”
Zajęcia przyrodnicze
Zajęcia z fizyki
Zajęcia z historii
Zajęcia z geografii
Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie
Zajęcia z biologii
Zajęcia z chemii
Zajęcia techniczne
Zajęcia plastyczne
Zajęcia muzyczne
Zajęcia informatyczne
Zajęcia z kodowania
Zajęcia „Self and safe”
Zajęcia z etyki
Zajęcia z religii
Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie
Zajęcia wychowania fizycznego

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Dodatkowo, w Szkole Butterfly posiadamy bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu rozwijanie zainteresowań i pasji naszych uczniów. Mamy nadzieję, że nasza różnorodna oferta zajęć zaspokoi zainteresowania i pasje naszych uczniów, zapewniając im satysfakcję i rozwój w różnych dziedzinach. W ofercie szkoły mamy takie zajęcia jak:

Logo - Warsztaty kreatywności

Warsztaty kreatywności

Poprzez eksperymentowanie z różnymi technikami i materiałami, dziecko rozwija swoje umiejętności manualne i zdolności percepcyjne. Zadania pozwalają dzieciom wyrażać swoje emocje i myśli w kreatywny sposób, dają dziecku możliwość pracy w grupie, współpracy i dzielenia się swoimi pomysłami z innymi. Takie warsztaty rozwijają umiejętności społeczne, ale także uczą tolerancji i szacunku dla różnorodności.

Logo - Grafika komputerowa

Grafika komputerowa

Uczestnictwo w tych zajęciach daje dziecku możliwość rozwinięcia umiejętności technologicznych, kreatywności i świadomości cyfrowej, co może przyczynić się do jego sukcesu w przyszłości.

Logo - Tenis stołowy

Tenis stołowy

Zajęcia bardzo korzystnie wpływają na rozwój motoryczny gracza. Gra wymaga precyzji, szybkości, ruchu i koordynacji ruchowej. Dziecko będzie się bawić, poprawiać swoją kondycję fizyczną jednocześnie ucząc się utrzymywania uwagi i skupienia na zadaniu.

Logo - Zajęcia szachowe

Zajęcia szachowe

Pozwalają uczniom rozwijać ich umiejętności logicznego myślenia, strategii i rozwiązywania problemów, jednocześnie dostarczając im satysfakcji i radości z gry w ten fascynujący sport umysłowy.

Logo - Robotyka

Robotyka

Wprowadza uczniów w świat technologii i inżynierii, rozwijając ich umiejętności programowania i konstruowania robotów, co daje im możliwość eksplorowania i eksperymentowania w kreatywny sposób.

Logo - Piłka nożna

Piłka nożna

Zajęcia te oferują uczniom możliwość rozwinięcia umiejętności piłkarskich, współpracy zespołowej i zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną i rywalizację sportową.

Logo - Balet

Balet

Pozwala uczniom odkryć piękno tańca, rozwijając ich gracje, koordynację ruchową i wyrazistość artystyczną.

.

Logo - Krav maga

Krav maga

Uczy uczniów samoobrony, zwiększają ich pewność siebie i rozwijają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Logo - Joga

Joga

Zajęcia te oferują uczniom możliwość odprężenia, rozwinięcia równowagi emocjonalnej i fizycznej, a także rozwijają świadomość siebie i umiejętność koncentracji.

Dzieci w trakcie lekcji w Szkole Językowej Butterfly
NASI NAUCZYCIELE

kadra

Nasz zespół pedagogiczny składa się z wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy pasjonują się nauczaniem i wspieraniem naszych uczniów w ich edukacyjnej podróży. Każdy członek naszej kadry ma bogate doświadczenie w nauczaniu oraz w pracy z uczniami o różnych poziomach umiejętności.

Nasi nauczyciele nie tylko posiadają wiedzę merytoryczną, ale także są otwarci na innowacyjne metody nauczania i stale rozwijają swoje umiejętności. Nie boją się wyjść poza tradycyjne metody. Starają się tworzyć dynamiczne i interaktywne lekcje, które mają na celu zainspirować naszych uczniów.

Jesteśmy dumni z różnorodności kadry, która reprezentuje inne kultury i języki. Dzięki temu, nasi uczniowie mają możliwość zbadania odmiennych punktów widzenia i zdobywania wiedzy na temat kultur.

ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI

rekrutacja

Zapisy do Szkoły Butterfly trwają cały rok kalendarzowy do momentu wyczerpania miejsc w poszczególnych oddziałach wiekowych.

Nabór odbywa się wg kolejności składania wniosków. Opłatę rekrutacyjną należy uiścić do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci do poszczególnych klas z powodu braku miejsc będą wpisane na listy rezerwowe według kolejności złożonych wniosków. Będą oni przyjmowani na miejsca zwolnione przez uczniów zakwalifikowanych, których rodzice nie spełnili wymogów zawartych w regulaminie naboru przyjęć i płatności. 

Zapewniamy najlepsze możliwe środowisko edukacyjne dla naszych uczniów. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, nie wahaj się skontaktować z nami. 

Rekrtutacja w Szkole Językowej Butterfly

+48 721 971 886

szkolamotyli@gmail.com