Logo Językowe Przedszkole Butterfly

JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE

Dzieci w trakcie zajęć w Przedszkolu Językowym Butterfly
INFORMACJE I MISJA

o przedszkolu

Jesteśmy przedszkolem, które już od 13 lat oferuje edukację dwujęzyczną polsko-angielską. Ostatnio rozszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną jeszcze o naukę języka hiszpańskiego.

Edukacja dwujęzyczna według naszej koncepcji to codzienne zajęciach prowadzonych przez lektorów, którzy jednocześnie posiadają uprawnienia nauczycieli edukacji przedszkolnej. To unikalne połączenie dwóch profesji umożliwia nam pełne realizowanie programu nauczania w dwóch, a czasami nawet trzech językach. Wszystko to jest możliwe dzięki innowacji pedagogicznej, która została uznana przez Ministerstwo Edukacji i Kuratorium Oświaty.

Misją Przedszkola Butterfly jest stworzenie przyjaznego i inspirującego środowiska, w którym dzieci rozwijają swoje umiejętności językowe, poznają różne kultury a przede wszystkim rozwijają się w harmonii z innymi.

PRZEDSZKOLE BUTTERFLY

jak działamy

Jesteśmy przedszkolem dedykowanym dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.

Nasza placówka jest otwarta dla dzieci z oddziałów 3, 4 i 5-latków od godziny 6:45 do 17:00 oraz dla 6-latków od godziny 7:00 do 17:00

Przy współpracy z renomowaną firmą cateringową zapewniamy podopiecznym w ciągu dnia trzy smaczne i pełnowartościowe posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.

Dzieci w trakcie zajęć w Przedszkolu Językowym Butterfly
Dzieci w trakcie zajęć w Przedszkolu Językowym Butterfly
CO OFERUJEMY

program i kadra

Nasze dzieci mają okazję do rozwijania swoich pasji i zainteresowań poprzez udział w wielu zajęciach realizowanych w ciągu tygodnia. Są to:

 • Edukacja Przedszkolna
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia prowadzone przez native speakera
 • Zajęcia z języka hiszpańskiego
 • Emocje Przedszkolaka
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Zajęcia ruchowe z elementami krav magi
 • Zajęcia ruchowe z elementami jogi
 • Zajęcia z LEGO robotyki
 • Zajęcia o odkrywaniu świata
 • Zajęcia bajkoterapii
 • Terapia indywidualna i grupowa
 • Tablice interaktywne w każdej sali

Edukacja Przedszkolna

Celem zajęć z wychowania przedszkolnego jest kompleksowy rozwój dziecka we wszystkich aspektach. Wspieramy to poprzez opiekę, wychowanie i naukę. Podczas zajęć staramy się wspierać wszechstronną aktywność dziecka, tworząc warunki sprzyjające rozwojowi umysłowemu, emocjonalnemu, społecznemu, poznawczemu i fizycznemu. Dzięki tym zajęciom dzieci odkrywają swoje możliwości, zdobywają doświadczenia, odkrywają świat. Wzmacniamy ich poczucie wartości i indywidualności, jednocześnie ucząc tworzenia relacji i funkcjonowania w grupie.

Rozwiń/zwiń opisy wszystkich zajęć

Zajęcia z języka angielskiego

Celem zajęć prowadzonych przez lektora języka angielskiego jest kompleksowy rozwój dziecka. Nauczyciel tworzy sytuacje edukacyjne, które zachęcają do zainteresowania się językiem angielskim poprzez różnorodne aktywności, takie jak muzyka i ruch, plastyka i technika, grafomotoryka, rozwijanie umiejętności językowych, komunikacyjnych i matematycznych. Ponadto, podczas zajęć dzieci poznają kulturę anglojęzycznych krajów, rozwijają swoją świadomość emocjonalną i sprawność ruchową. Lektor podczas zajęć rozwija umiejętność rozumienia dłuższych wypowiedzi w języku angielskim oraz komunikacji werbalnej. Przygotowuje dzieci do płynnego i kreatywnego posługiwania się językiem angielskim oraz buduje pozytywną motywację do nauki. Zajęcia mają na celu przygotowanie dzieci do nauki przedmiotów zintegrowanych w języku angielskim na etapie wczesnoszkolnym.

Nauka odbywa się w formie zabaw i gier, a także podczas codziennej komunikacji, takiej jak posiłki, spacery i wizyty w łazience. Metody i techniki są dostosowane do programu przedszkolnego, a treści przekazywane dzieciom są zgodne z programem wychowania przedszkolnego, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby każdego dziecka. Na zajęciach z lektorem wspieramy rozwój wszystkich umiejętności szkolnych, takich jak nauka pisania poprzez ćwiczenia grafomotoryczne w języku angielskim, spostrzegawczość, umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowego oraz samodzielność w czynnościach samoobsługowych.

Zajęcia prowadzone przez native speakera

Celem zajęć prowadzonych przez native speakera jest rozwój strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych oraz poszerzanie zasobu słownictwa, wykorzystując materiały graficzne. Dodatkowo, podczas zajęć dzieci mają możliwość osłuchania się z oryginalnym akcentem języka angielskiego i wdrażania się do czytelnictwa. Zajęcia prowadzone przez native speakera mają na celu zwiększenie świadomości dzieci na temat korzyści płynących z posiadania umiejętności języka angielskiego. Ponadto, dzieci zapoznają się z elementami kultury krajów anglojęzycznych i rozwijają kompetencję interkulturową, co ułatwi im funkcjonowanie w wielokulturowym świecie. Native speaker wspiera również realizację celów, które są osiągane podczas zajęć prowadzonych przez lektora języka angielskiego.

Zajęcia z języka hiszpańskiego

Podczas zajęć dzieci mają okazję poznać podstawowe słownictwo, zwroty i struktury języka hiszpańskiego, a także odkrywać kulturę i tradycje hiszpańskojęzycznych krajów.

Lektor języka hiszpańskiego rozwija umiejętność rozumienia prostych wypowiedzi w języku hiszpańskim oraz komunikacji werbalnej. Wykorzystuje różne metody i techniki, takie jak gry, role-play, piosenki i zabawy grupowe, aby uczynić naukę języka hiszpańskiego przyjemną i interaktywną dla dzieci. 

Nauka odbywa się w sposób zabawowy, wykorzystując różnorodne materiały dydaktyczne, jak również codzienne sytuacje komunikacyjne, takie jak rozmowy, opisywanie obrazków czy wspólne działania. Zajęcia z lektorem języka hiszpańskiego są dostosowane do programu przedszkolnego i uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka.

Emocje Przedszkolaka

Program edukacyjny, mający na celu poprawę jakości funkcjonowania społecznego dzieci w środowisku oraz zdobycie umiejętności pozwalających na skuteczne radzenie sobie w życiu. Główne obszary wsparcia to poprawa komunikacji, praca nad negatywnymi emocjami, zwiększanie poczucia własnej wartości oraz samooceny, wspomaganie rozwoju osobistego dzieci, kształtowanie umiejętności społecznych.

Zajęcia służą podniesieniu kompetencji społecznych. Polegają na poprawianiu jakości funkcjonowania społecznego dziecka w środowisku rodzinnym oraz przedszkolnym poprzez zabawę. Pozwalają na zdobycie umiejętności pozwalających na skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia umuzykalniające są prowadzone w oparciu o różne systemy, takie jak Orff, Kodály, Gordon i inne. Podczas zajęć śpiewamy, tańczymy i gramy na instrumentach perkusyjnych, często łącząc te aktywności. Duży nacisk kładziemy na rozwój poczucia rytmu poprzez całe ciało lub jego poszczególne elementy, takie jak body percussion, pląsy i zabawy ruchowe. Jednak najważniejszym elementem jest dobra zabawa!

Zajęcia ruchowe z elementami krav magi

Nasze zajęcia ruchowe mają na celu wielowymiarowy rozwój naszych dzieci. Poprzez zabawę, rozwijamy ich szybkość, zwinność, siłę i koordynację ruchową. Dobieramy ćwiczenia tak, aby stymulować lateralizację i motorykę dużą. Od samego początku budujemy i wzmacniamy w naszych najmłodszych uczestnikach cechy takie jak współpraca w grupie, poczucie własnej wartości, odwaga, zaradność i otwartość. Praca jest naszą pasją, a uśmiech jednym z podstawowych narzędzi, ponieważ to właśnie on warunkuje zaangażowanie, a tym samym pozwala dzieciom rosnąć.

Zajęcia ruchowe z elementami jogi

W naszym przedszkolu oferujemy zajęcia jogi specjalnie zaprojektowane dla przedszkolaków. Joga to nie tylko forma aktywności fizycznej, ale również doskonały sposób na rozwijanie umiejętności koncentracji, równowagi, elastyczności i świadomości ciała u najmłodszych. To spotkania pełne śmiechu, radości i pozytywnej energii. Dzieci uczą się prostych technik relaksacyjnych i ćwiczeń oddechowych, które pomagają wyciszyć się, rozwijać uważność i radzić sobie ze stresem.

Podczas naszych zajęć jogi dla przedszkolaków, dzieci będą miały okazję eksplorować różne pozycje i ruchy, rozwijać swoją wyobraźnię i kreatywność, a także uczyć się technik oddechowych i relaksacyjnych. Wszystko to odbywa się w przyjaznej i zabawowej atmosferze, która sprzyja zdrowemu rozwojowi fizycznemu i emocjonalnemu dzieciom.

Zajęcia z LEGO robotyki

Na naszych zajęciach korzystamy z klocków Lego WeDo 2.0, które wprowadzają dzieci w fascynujący świat robotyki i programowania. Młodzi konstruktorzy będą mieli możliwość budowania prostych robotów z kolorowych klocków, a następnie programowania ich za pomocą łatwego interfejsu graficznego.

Podczas zajęć dzieci będą miały towarzystwo interaktywnego robota edukacyjnego, który pomoże im nauczyć się podstaw programowania. Wykorzystując tablety i smartfony, dzieci będą wykonywać różnorodne zadania i eksperymenty, które przybliżą je do prawdziwego świata programowania. Ponadto, prowadzimy także pokazowe zajęcia z Lego Mindstorms, dronów oraz drukarek 3D. Chcemy wprowadzić dzieci w świat odnawialnych źródeł energii.

Zajęcia o odkrywaniu świata

Jest to przedmiot, który pozwala dzieciom poznać świat, angażując wszystkie zmysły. Na zajęciach będą obecne elementy chemii i przyrody. Głównym celem jest badanie natury, właściwości substancji i przemian zachodzących pomiędzy nimi. Metody pracy obejmują samodzielne doświadczenia, zadania do wykonania oraz ćwiczenia. Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość pracy z szkłem laboratoryjnym, materiałami plastycznymi, bezpiecznymi odczynnikami oraz produktami żywnościowymi.

Zajęcia bajkoterapii

Bajkoterapia to spotkanie z tekstem czytelniczym, różnymi grami i zabawami, które mają na celu pomóc w rozwiązywaniu problemów. Jest to forma wsparcia psychicznego, która może spełniać potrzeby i zapewniać poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia te są skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, polegają na prezentowaniu dziecku utworów o charakterze terapeutycznym. Bajka terapeutyczna redukuje niepokój, zwalcza negatywne emocje, motywuje do działania, pomaga w samodzielnym i twórczym radzeniu sobie w świecie, rozwija wyobraźnię i kreatywność, wspiera budowanie zasobów osobistych, pomaga w procesie dorastania i zrozumieniu samego siebie. Jest bramą do dziecięcych fantazji, emocji i przeżyć, pełni rolę wychowawczą i edukacyjną, działa relaksująco i odprężająco, rozbudza zainteresowania czytelnicze oraz daje wsparcie poprzez akceptację.

Terapia indywidualna i grupowa

Nasze przedszkole oferuje wsparcie dla dzieci wymagających dodatkowej pomocy. Posiadamy doświadczonych psychologów, pedagogów, logopedów i innych terapeutów. Jesteśmy również wyposażeni w salę do zajęć Integracji Sensorycznej, która pomaga w codziennej pracy z maluchami.

Tablice interaktywne w każdej sali

Nasze sale dydaktyczne są wyposażone w monitory interaktywne, które ułatwiają rozwój naszych małych podopiecznych. Korzystamy również z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak dywan interaktywny, aby jeszcze bardziej zainteresować dzieci.

ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI

rekrutacja

Zapisy do naszego przedszkola trwają cały rok kalendarzowy do momentu wyczerpania miejsc w poszczególnych oddziałach wiekowych. 

Nabór odbywa się wg kolejności składania wniosków. Opłatę rekrutacyjną należy uiścić do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Dzieci, które nie zostaną przyjęte do poszczególnych oddziałów z powodu braku miejsc będą wpisane na listy rezerwowe według kolejności złożonych wniosków. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat rekrutacji do Językowego Przedszkola Butterfly, prosimy o kontakt z naszą placówką.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą placówką i czekamy na Państwa zgłoszenia!

Rekrutacja do Przedszkola Butterfly

+48 721 971 886

szkolamotyli@gmail.com