Więcej danych na teraz: z każdego przedmiotu na egzaminie 8-klasisty jesteśmy w 9 CZYLI NAJWYŻSZYM STANINIE (pomiarowa skala dydaktyczna komisji egzaminacyjnej.

U nas

polski 82 proc. matematyka 78 proc., angielski 94,5 proc, hiszpański 100 proc.).

Najnowsze dane dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców w Kuj.-Pom.: polski 69 proc., matematyka 54 proc, ang. 70 proc, hiszp. 88 proc.

Średnie dla województwa: polski 66, mat. 49, ang. 62.

Kategorie: AKTUALNOŚCI