13 naszych uczniów z klas 6-8 przystąpiło do I etapu Olimpiady Zrównoważonej Przyszłości współorganizowanej przez Bydgoskiego Kuratora Oświaty. Miło nam poinformować, że wszyscy uczniowie zakwalifikowali się do etapu II, który odbędzie się w marcu, w Bydgoszczy.

Olimpiada Zrównoważonej Przyszłości to konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którego celem jest promowanie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju, ekologii, oraz odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Uczestnicy biorą udział w różnorodnych konkurencjach, które rozwijają ich świadomość ekologiczną i społeczną, zachęcając do poszukiwania rozwiązań służących zrównoważonemu funkcjonowaniu społeczeństwa.

Olimpiada Zrównoważonej Przyszłości stanowi ważną inicjatywę edukacyjną, propagującą proekologiczne i prospołeczne wartości wśród młodego pokolenia.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz życzymy kolejnych sukcesów!

Kategorie: AKTUALNOŚCI