Przemoc rówieśnicza to zjawisko, które niestety dotyka coraz więcej dzieci i młodzieży. Jest to bardzo trudne i krzywdzące doświadczenie, które może mieć długotrwałe konsekwencje dla ofiar.

Jednym z przejawów przemocy rówieśniczej jest hejt, czyli szerzenie nienawiści w internecie poprzez obraźliwe komentarze, wyśmiewanie czy poniżanie innych osób. Hejt jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ może dotrzeć do bardzo dużej liczby osób w krótkim czasie i pozostawić trwały ślad w sieci.

Akcja “Sieciaki. Jest nas więcej” organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę ma na celu przeciwdziałanie hejtowi i uświadamianie młodych ludzi o negatywnych konsekwencjach tego zjawiska. Motyle z klasy 2b mieli okazję zapoznać się z tym trudnym tematem podczas specjalnych zajęć przeprowadzonych przez przedstawicieli fundacji. Każdy z nich otrzymał pomarańczową sznurówkę – symbol przeciwstawiania się hejtowi i solidarności z ofiarami przemocy rówieśniczej.

Pomarańczowa sznurówka stała się dla uczniów symbolem walki z hejtem. Nosząc ją na co dzień, przypominają sobie i innym o tym, że hejt jest nieakceptowalny i każdy z nas może przyczynić się do jego eliminacji.

Działania klasy 2b pokazują, że młodzi ludzie mogą mieć realny wpływ na zmianę postaw i zachowań w swoim otoczeniu. Przeciwdziałanie hejtowi wymaga jednak zaangażowania nie tylko ze strony uczniów, ale również nauczycieli, rodziców i całej społeczności szkolnej. Współpraca i dialog są kluczowe, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy rówieśniczej i promować kulturę szacunku i tolerancji.

Akcja “Sieciaki. Jest nas więcej” pokazuje, że młodzi ludzie mają siłę, aby przeciwstawić się temu zjawisku i promować pozytywne postawy.

Kategorie: BLOG