Psycholog w szkole ma znaczący wpływ na uczniów poprzez różnorodne działania. Jego zadania obejmują obszary diagnostyczne, terapeutyczne, psychoedukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, interwencyjne, mediacyjne i organizacyjne. Psycholog podejmuje się zadań związanych zarówno z uczniami, jak i zespołem klasowym, nauczycielami i rodzicami, co przyczynia się do budowania dobrych relacji w szkole.

Dzięki swojej wiedzy psychologicznej, psycholog szkolny może monitorować proces wychowawczy ucznia, wpływać na przebieg nauczania i wychowania, a także wprowadzać zmiany nie tylko w szkole, ale również w rodzinie. Ponadto, psycholog szkolny zajmuje się diagnozowaniem trudności szkolnych, uzależnień behawioralnych i od substancji chemicznych, trudności związanych z sytuacją społeczno-ekonomiczną lub traumatyczną, a także wspiera w sytuacjach kryzysowych i prewencji przemocy rówieśniczej.

Warto zauważyć, że psycholog szkolny ma za zadanie pomóc inaczej spojrzeć na omawiane tematy, co jest istotne zarówno dla samego procesu uczenia się, jak i dla zdrowia psychicznego uczniów. Dzięki swojemu specjalistycznemu wykształceniu i kwalifikacjom, psycholog szkolny może zapewnić kompleksową pomoc dziecku, współpracując z nauczycielami, rodzicami oraz innymi specjalistami w szkole.

Kategorie: BLOG