MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Dzięki uczestnictwu w tym projekcie dzieci rozbudzą w sobie ciekawość literacką.

Cała inicjatywa ma służyć rozwinięciu aktywności czytelniczej, doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz aktywnemu słuchaniu. Będą miały również okazję do wspólnego czytania z rodzicami, co przyczyni się do wzmocnienia więzi rodzinnych.

Projekt pozwoli dzieciom pogłębić swoją wiedzę na temat dobroczynności oraz nauczyć się czynienia dobra w codziennym życiu. Ponadto uczniowie, będą miały możliwość integracji z innymi uczniami w zespole klasowym oraz współpracy z placówkami oświatowymi z różnych regionów kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Kategorie: AKTUALNOŚCI